วิสัยทัศน์

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการผลิตและบริการ ด้วยต้นทุนที่คุ้มค่า เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นก้าวไกลสู่การผลิตภัณฑ์สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยความเชื่อมั่นว่า ความพร้อมทางด้านศักยภาพการผลิตของเครื่องจักรและความสามารถของบุลคลากรรวมกับความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าและคู่ค้า จะทำให้เราเป็นองค์กรที่ลูกค้ามอบความไว้วางใจและให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพการแข่งขันทางการผลิตและเราพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างไม่หยุดนิ่ง 

พันธกิจ

เราพร้อมมุ่งหน้าสู่การเติบโตทางธุรกิจด้วยการพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารงาน ปณิธานของเรา คือ  เราจะเป็นหนึ่งในใจของลูกค้าด้วยคุณภาพการผลิตและบริการ เราจะขยายโอกาสธุรกิจไปในกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์

Please let us know if you have questions!

X