ประวัติ

ประวัติความเป็นมาของสถานประกอบการ

     บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์โปรดักส์ จากัด (“บริษัทฯ” หรือ “TRV”) ก่อตั้งโดยคุณธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการขายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์กว่า 20 ปี โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจากัด ที.อาร์.วี.รับเบอร์ โปรดักส์ เมื่อเดือนกันยายนปี 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตชิ้นส่วนยางขึ้นรูปขนาดเล็กสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็น “บริษัทจำกัด” ในปี 2548 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 2,000,000 บาท พร้อมทั้งขยายกำลังการผลิตและขยายการประกอบธุรกิจมาผลิตและจำหน่ายยางขึ้นรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ผลิตแลจำหน่ายรถยนต์รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ (OEM) บริษัทฯมุ่งพัฒนาคุณภาพในการผลิตและการบริการให้เทียบเท่าระดับสากลด้วยการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

         พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก บ. United Registrar of Systems (URS)

         พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 : 2009 จาก บ. United Registrar of Systems (URS)  

         พ.ศ. 2556 สร้างโรงงาน 2 โดยขยายต่อเติมจากโรงงาน 1 พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยงาน R&D

         พ.ศ. 2559 สร้างโรงงาน 3 เพิ่มเครื่องรีดชิ้นงาน ( Extrusion machine ) และอุปกรณ์เสริมผลิตชิ้นงานอัดขึ้นรูป

         พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016 จาก บ. United Registrar of Systems (URS)

         ปัจจุบันทุนจดทะเบียนบริษัทฯ 77,717,500 บาท มีพนักงานทั้งหมด 164 คน เป็นพนักงานรายเดือน 34 คน และพนักงานรายวัน 130 คน

         ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าจำแนกตามกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ดังนี้

  • ยางขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ อาทิ ท่อยางกันกระแทก ยางร้อยสายไฟในรถยนต์ ปะเก็นยาง ยางโอริง ลูกยาง ซีลยาง ยางแป้นเบรค ยางกันลื่น ฯ
  • ยางขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ ชิ้นส่วนยางในหม้อหุงข้าว ปั๊มน้า เครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่น ไมโครเวฟ คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น เครื่องกรองอากาศ ฯ
  • ยางขึ้นรูปอื่นๆ อาทิ ชิ้นส่วนยางในเครื่องจักรการเกษตร ท่อประปา เป็นต้น

Please let us know if you have questions!

X