ร่วมงานกับเรา

Job Responsibility

 • ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาการดำเนินงานประจำวัน
 • ประเมินและนำระบบอัตโนมัติมาปรับใช้ในสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • แก้ไขปัญหาและปรับปรุงสายการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

Job Qualification

 • จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • อายุ 22-35 ปี
 • ได้เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.70 สำหรับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานจะเป็นข้อดี

 

Job Responsibility

 • ควบคุมการทดสอบผลิตภันฑ์ให้อยู่ในค่าควบคุมและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • ตรวจสอบความผิดปกติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นใน วัคถุดิบและผลิตภัณฑ์
 • แก้ไขปัญหาและปรับปรุงสายการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

Job Qualification

 • จบการศึกษาในระดับ ปวส
 • อายุ 22-35 ปี
 • ได้เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.50
 • มีประสบการณ์การทำงานจะเป็นข้อดี

Please let us know if you have questions!

X