ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดงาน

 • วางแผนอัตรากำลังพล ประเมินความสามารถเฉพาะด้าน ประเมินผลการทดลองงานพนักงาน
 • กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์การทำงานและตัวชี้วัดของทุกกระบวนการทำงานของแผนกควบคุมการผลิตและแผนกคลังสินค้า
 • วางแผนและกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนด
 • กำหนดแนวทางการทำงานกระบวนการควบคุมการผลิต / การควบคุมคลังวัตถุดิบและคลังสินค้า
 • ดูแลควบคุมกระบวนการแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์และหาแนวทางมาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • สนับสนุนการทำงานกระบวนการควบคุมการผลิต / การควบคุมคลังวัตถุดิบและการควบคุมคลังสินค้าสำเร็จรูป

คุณสมบัติตำแหน่ง

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศชาย/หญิง อายุ30ขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานการผลิตอย่างน้อย 5 ปี

รายละเอียดงาน

 • ส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค
 • จัดส่งและรับคืนสินค้า
 • ดูแลสินค้าให้ถึงลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความอดทนและรับผิดชอบสูง
 • มีใบขับขี่ประเภท 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Please let us know if you have questions!

X