ผลิตภัณฑ์

เรามีความเชี่ยวชาญในการผลิต Polymer หลากหลายประเภท

  • Natural Rubber (NR)
  • Neoprene Rubber (CR)
  • Styrene-Butadiene Rubber (SBR)
  • Acrylonitrile-Butadiene Rubber (NBR)
  • Ethylene-Propylene Diene Rubber (EPDM)
  • Butyl Rubber (IIR)
  • Silicone Rubber (SIR)
  • Acrylic Rubber (ACM)

Please let us know if you have questions!

X